„Amikor megpihensz végül,
a tér kitágul hirtelen”

Az alkotás mozgatórugója a változásban, a változtatásban rejlő kreativitás. A természetben és a természetfelettiben, a tudatosban és a tudattalanban zajló folyamatok is érthetőek és érezhetőek a változás fogalmánál fogva. Ezzel jöhet létre e folyamatokból alkotás, teremtő erő. A Tao Te King tanítása szerint „az üres tér magában hordozza 10.000 dolog manifesztálódásának lehetőségét”. Ez az üresség szabadságként is értelmezhető – „szabad tér” arra hogy „megtöltsük”, azaz lehetőség a változásra. Hogyan hozhatjuk hát létre a teret, amely a változást lehetővé teszi? Mit jelent, és miben jelenik meg ez a tér a létezés különböző szintjein?

Ezt a teret nyitjuk és tartjuk azoknak a programoknak amelyek ezt a fajta tudatosságot képviselik, legyen az a test a lélek és akár a  szellem szintjén.  Befogadjuk azokat a programokat, amelyek ebben a szellemiségben épülnek s magunk is szervezünk ilyeneket.

Ezt a teret erősítik a művészeti programjaink is melyek a képzőművészet területén már 2015-óta, a zenében pedig 2020 óta vannak jelen A HELY életében. A művészet az a finom és érzékeny, ugyanakkor felemelő erő, amely kortól, nemtől, nyelvtől és szándéktól függetlenül hatnak ránk.