Artists in Residence

Artists in Residence program a Szent András Kastélyban.

Művészek, művészet, a kastélyban

A művészek, a művészet - mióta egyáltalán léteznek kastélyok -  folyamatosan jelen vannak bennük. A kastélyok képviseltek egyfajta stabilitást, felelősségvállalást, biztonságot, folyamatosságot. Önmagukban lefedtek egy-egy földrajzi területet, ugyanakkor hálózatot is alkottak részben a családi kapcsolatok, részben az azonos kultúra mentén. Folyamatos kapcsolatban, kapcsolódásban voltak az egész ország területén, sőt országok között is. Nem korlátozódott a városra, összekötötte a vidéket és a városokat és az országokat. Ebben a kapcsolódásban jelentős szerepe van a művészeknek, művészeteknek.

A művészek jöttek-mentek az egyes kastélyok, birtokok között, hozták-vitték az infót, alkottak, kapcsolódtak a helyiekhez, egymáshoz és közben „hatottak”. A kastélyok voltak a fix pontok (az egyházi birtokok mellett) az egyes művészek életében. Például Rainer Maria Rilke, osztrák költő , egész életét kastélyokban töltötte. A kastélyok gazdasági és politikai  szerepe az utóbbi évszázadban folyamatosan csökkent, meg is szűnt alapvetően, ugyanakkor a kultúra és művészetek töretlenül jelen vannak és hatnak ránk. Ebben a tekintetben a kastélyok manapság ennek elsődleges helyei ahol megcsodálhatjuk és élvezhetjük az építészet a festészet a szobrászat és a kert tervezés mesteri darabjait . A kastélyok,  kastélykertek és a művészetek rendelkeznek még egy közös vonással, amire nem szoktunk gondolni, ez pedig egy sajátos érték szemlélet. Valamennyi kastély a jelenlétével hordozza a múlt értékeit, amelyek megőrződtek a számunkra, hordozzák a jelen értékeit és egyúttal teret teremtenek a jövő értékeinek. Ezzel együtt ezek voltak a fejlődés, a kultúra, és egyben a folyamatos változás melegágyai is. Itt születtek az egyes művészeti alkotások, a különböző stílusok a folyamatos változások révén jöttek létre. A művészetek és művészek a folyamatos értékszemléletet és annak fejlődését hozták a kastélyok és ezzel együtt a teljes környezetük életébe.

A festészet , a tértervezés elemei, a zene az ott lévők, benne tartózkodók szándékától, nyelvi hovatartozásától függetlenül, akár akarják, akár nem, hatással van a jelenlévőkre. Napjaink fontos kérdése a változás, mely a mindennapjaink alap kísérője. Oly gyorsasággal változik a környezetünk és mi magunk is, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. A művészet éppen az az erős hatás, mely nemcsak kísérője, de éppen kiváltója is nem csak a környezeti, de éppen hogy az emberi belső változásoknak is.

A program története a Szent András Kastélyban

A rekonstrukció folyamata alatt gondolkoztam el , mi legyen „A HELY „neve?

Mivel Szentandrás pusztán vagyunk, adódott  a név,  Szent András Kastély.

Utána néztem, mit jelent az András név, mi kötődik. hozzá?
András nap a változás napja. A Szent Mihály napjától kezdődő  bálok, intenzív társasági élet ezen a napon fordul meg és másnap kezdődik az advent.

Szent András Kastély, „A HELY” a változás tere, a művészetek transzformáló hatásának  helyszíne.

A programot 2015-ben alapítottuk Manfred Makra osztrák származású festőművésszel, aki egyben a program művészeti vezetője és kurátora is.

2015-2018-ig évente egy-egy  festőművész vett részt a programban, 2019-től átalakítottuk  és Danube  Art Line címen folytatjuk.

Mit jelent ez a változtatás:

Miért DAL program:

Hosszú távú terveink szerint a Duna menti országok művészeit látjuk vendégül, ám  nem kizárólag nálunk, hanem  valamennyi ország 1-1 művésze, minden ország 1-1 kastélyában kap lehetőséget az alkotásra  ( gondoljanak bele, ez összesen 81 művész évente) és országonként, a legjobbak vándor kiállításként valamennyi országban bemutatkozási lehetőséget kapnak. A munkákról és az egyes országokban folyó programokról digitális anyag is készül, mely megtekinthető lesz az egyes vendéglátók weboldalain, a Facebook oldalon.

 Művészeti vezető, kurátor

Manfred Makra  festőművésszel 2009-ben ismerkedtem meg egy tréningen, melynek szervezője és egyben résztvevője is voltam, ahol a kreativitás napot vezette. Barátságunk azóta tart és amikor a művészetek kastélybeli megjelenéséről  beszélgettünk , ő adta a megoldást és egyben vállalta a program művészeti vezetését is.

Manfred neves festőművész, aki maga is sok-sk AIR programon vett részt és évente több kiállítása van szerte a világban. ( 2019-ben 9 kiálítása volt, ebből  2 Japánban.) Ugyanakkor Ausztriában több kiállításnak kurátora is egyben. 

Hogy működik az Artist in Residence program

A Szent András Kastélyban 2015 óta évente megrendezésre kerülő Artists in Residence programunk keretében egy egész hónapra 4 festőművész a kastély vendége, ahol nem csak a nyugodt művészi munkához alkalmas teret, de a szállást és étkezést is biztosítjuk a művész(ek) számára megfűszerezve a környék és az ország egy—egy területének megismerésével..

A program minden évben a Szent György napi piknik napján ( április 24-hez legközelebb eső szombat ) kezdjük, amikor a művészek néhány kisebb, magukkal hozott alkotását bemutatjuk  a rendezvény keretében.

A művészek egy-egy alkotásukat hagyják nálunk a helyszínen készült munkáikból.

Az itteni alkotások inspirációjaként adunk címet is , mely  2019-óta ugyanaz:

A Változás Tere !

Az egy hónapos program végén, május utolsó hétvégéjén pedig az itt készült munkáikból rendezünk kiállítást. A kiállítást művészettörténész nyitja meg.

A programhoz kötődik még az ugyancsak A Változás Tere  címet viselő szimpozium, melyen hazai és nemzetközi neves szakemberek mutatják be a saját szakterületükön, hogyan tudunk visszatalálni a természetes élethez a Földünk és a rajta lévő Élet természetes összhangjához , mi a művészet szerepe az életünkben.

in English